Ocolul Silvic Comunal Telciu se pregătește de campania de împăduriri

Ocolul Silvic Comunal Telciu RA se pregătește de o campanie de împăduriri. În prezent, puieții au fost depozitați  de către pădurari în apropierea șantierelor de împăduriri, iar lucrările vor începe mai întâi în zonele în care zăpada s-a topit. Acestea se vor continua în funcție de topirea zăpezii pentru a se planta în “mustul zăpezii”, când procentul de prindere al puieților este considerat a fi cel mai mare.

Suprafața totală a regerenerării pe anul acesta este 141,77 hectare, din care regenerare naturală este pe suprafața de 109,2 hectare, iar  32,57 hectare sunt de  împădurit.

Suprafața de 32,57 hectare se va împăduri cu 106,63 mii de bucăți  de puieți din speciile molid, paltin de munte și larice, din care: 97,41 mii bucați de molid, 5,03 mii bucăți de larice și  4,19 mii bucăți de paltin de munte.

De asemenea, se execută lucrări de completare a lipsurilor în plantațiile din anii anteriori pe o suprafață de 4,86 hectare, cu un numar de 18,05 mii bucăți de molid“, a precizat șeful Ocolului Silvic Comunal Telciu, ing.Luca Pupeză.

Forța de muncă va fi asigurată de către muncitori din această comună, muncitori care vor fi selectați în număr cât mai mare pentru o bună și grabnică efectuare a lucrarilor.

Totodată, pe parcusul anului acestuia se vor efectua lucrări de întreținere a plantațiilor.

Suprafață care necesită completări:

12834773_570046499820115_406275329_n

Depozitarea puieților:

12834884_570046483153450_1136965716_n

12025515_570046453153453_1797020056_n

12527859_570046506486781_1388922328_n

12835062_570047126486719_452417337_n

autor: Florina Homei