LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA prezintă oferta educațională pentru anul şcolar 2017-2018

Liceul Tehnologic Agricol Bistrița, este o instituție de învățământ fidelă în timp, formării profesionale a elevilor în diverse domenii.

Școala noastră le oferă și le-a oferit în lunga ei existentă, conservatoare dar și inovativă, posibilitatea pregătirii profesionale în diverse domenii cum ar fi: agricultura, veterinar, zootehnie, mecanică, economie, industrie alimentară, protecția mediului dar și agroturism.

Pentru anul școlar 2017-2018 elevii claselor a VIII a au posibilitatea să se înscrie la următoarele calificări:

 1. Liceu -învățământ de zi, clasa a IX-a

Calificări profesionale

1.Tehnician ecolog și protecția calității mediului(1 clasă)

2.Tehnician veterinar-Domeniul agricultură (1 clasă)

 1. Școală profesională -învățământ de zi, clasa a IX-a

Calificări pofesionale

 1. Mecanic auto (1 clasă)

 2. Lucrator în agroturism (1 clasă)

 

C.Liceu-Învățământ seral, rută directă, clasa a XI-a

Calificare profesională

Tehnician în activități economice (1 clasă)

D.Învățământ postliceal

Tehnician în controlul calității produselor agroalimentare (1 clasă)

AVANTAJE OFERITE ELEVILOR NOȘTRI

 • Corpul didactic reprezentat în întregime de personal calificat, de o înaltă ţinută morală şi profesională

 • Instruire practică competentă, asigurată cu ajutorul partenerilor educaţionali

 • Posibilităţi de cazare în internatul liceului la tarife avantajoase

 • Posibilităţi de servire a mesei în cantina liceului la tarife avantajoase

 • Decontarea abonamentului pentru elevii navetiști

 • Burse de merit și studiu pentru elevii cu rezultate bune la învățătură

 • Burse pentru elevii cu posibilităţi materiale reduse

 • Burse profesionale pentru elevii de la învățământul profesional

 • Posibilitatea de a obține permisul de conducere categoria B și categoria Tr.