În 27 ianuarie se decide rețeaua școlilor speciale din județ

În următoarea ședință ordinară de Consiliu Județean programată pentru data de 27 ianuarie, ora 12,00 consilierii au pregătită o ordine de zi destul de complexă. Între proiectele pe marginea cărora se dezbate se află și cel privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județ, pentru anul școlar 2016/2017.

Iată integral ordinea de zi a ședinței, comunicată public de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 22 decembrie 2015.

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 05 ianuarie 2016.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcțiilor publice al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2016.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
4. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de manager al Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud a domnului PINTEA IOAN.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

5. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de manager al Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud a domnului ȚĂRMURE GAVRILĂ.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

6. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru anul şcolar 2016-2017.
Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui bun mobil, autovehicul special, M1, AMBULANȚA tip B2, marca Volkswagen, tipul Transporter, proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi a estimărilor pe anii 2017-2019.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2015 din excedentul bugetului local.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul judeţului Bistriţa-Năsăud pentru activităţi nonprofit de interes judeţean.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

11. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de salubrizare, respectiv Activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv Managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița – Năsăud – serviciu înființat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Județul Bistrița-Năsăud.
Iniţiator: Grigore-Dorin Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de salubrizare, respectiv Activitățile de Management și Operare ale Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, Județul Bistrița – Năsăud – serviciu înființat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
Iniţiator: Grigore-Dorin Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Cadru de implementare a Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și înlocuirea Anexei 4 din Anexa aprobată la art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 174/19.12.2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Bistrița-Năsăud pentru perioada 2014-2020.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii Înțelegerii privind stabilirea unei relații de cooperare și prietenie între județul Bistrița-Năsăud din România și Provincia Hunan din Republica Populară Chineză.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici actualizaţi aferenţi obiectivului “Modernizare DJ 172G, km 50+000 – 63+663, Cuşma – Livezile”, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

18. Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a Sentinţei civile nr. 333/2015 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 133/2015 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în Dosar nr. 837/112/2014, privind Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 31/26.03.2014.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

19. Diverse.inv sp

google-site-verification=gHWKmL0K5KEC6QXvLuHNbKbd4eXwoj20iAP0r35Daic