Festivitate de premiere a concursului „Școala mea, a doua casă” la Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Bistrița

Vineri, 6 mai 2016, la ora 13.00, în sala de sport a gimnaziului de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Bistrița, a avut loc festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului „Școala mea, a doua casă”. Evenimentul s-a derulat în prezența directorilor instituției, Vlad Iuliana, Matei Irina și Antal Attila și a consilierului educativ Peter Crina, care au fost însoțiți de președinta Asociației de părinți a CNAM, Rațiu Dana și de profesorii coordonatoriai proiectuluiȘ: Pintiliescu Andreea, Moroșan Lenuța și Strungar Monica.

Concursul a făcut parte din proiectul educațional cu același titlu, proiect care s-a născut din dorința de a implica elevii gimnaziului „Andrei Mureșanu” în înfrumusețarea mediului școlar și care s-a derulat în perioada noiembrie 2015- mai 2016. Activitățile au avut ca scop principal valorificarea sferei emoționale și motivaționale în formarea și educarea simțului estetic, care a rămas pe tot parcursul proiectului un punct de referință în realizarea obiectivelor.

    S-a avut în vedere faptul că implicându-se în acest proiect la nivelul școlii, elevii își vor perfecționa strategiile de comunicare, vor dezvolta relații de colaborare și întrajutorare în cadrul grupului, iar alături de muncă și învățătură, această activitate de „divertisment” va fi o formă de autoexprimare a fiecărei clase. De aceea s-a mizat pe faptul că „jocul didactic”solicită o gândire de tip problematic, elevii se întrec cu ei înșiși, colaborează în cadrul unui grup, își asumă responsabilitatea pentru actele proprii, concurând în același timp cu un alt grup. S-a luat în considerare și faptul că prin această activitate educativă – nonformală, pot fi implicați și elevii timizi, care, de obicei, sunt mai puțin activi în cadrul învățării formale.

Așadar, realizarea acestui proiect a condus la implicarea și maturizarea elevilor în luarea deciziilor la nivelul unui colectiv. Ideile exprimate prin fapte au demonstrat că „orice călătorie începe cu un pas”, iar caracterul se formează prin deprinderi și educație.

Pentru stabilirea câștigătorilor evaluarea s-a realizat pe baza unor criterii precise: sloganul clasei, aranjarea sălii de clasă, monitorizarea comportamentului, aspectul estetic, util şi curat al clasei. Pentru acordarea premiilor Asociația părinților a pus la dispoziția elevilor diplome și cadouri care să contribuie la completarea dotărilor din sălile de clasă.
Referitor la câștigători, directorul Iuliana Vlad a subliniat: „Rezultatele sunt pe măsura efortului fiecărei clase de a se implica. Cei care s-au străduit constituie un imbold pentru ceilalți, care au ocazia să se mobilizeze pe viitor. Proiectul va continua și anii următori, întrucât s-a pornit de la ideea de a se forma deprinderi corecte, de a întreține curățenia, de a forma în rândul elevilor simțul estetic, de a cultiva gustul pentru frumos.”

Directorul adjunct Irina Matei a adăugat: „Ne-am dorit ca prin inițierea și derularea proiectului să motivăm elevii pentru păstrarea unui spațiu educațional curat, atractiv și plăcut. Prin implicarea lor în pavoazarea sălii de clasă prin eforturi proprii și punându-și în practică ideile originale și ingenioase, elevii noștri au reușit să transforme școala în a doua casă. Altfel privesc, îngrijesc și prețuiesc acum lucrurile din jurul lor. Sunt mai creativi, mai responsabili și mai atenți și totul a primit acum o valoare sentimentală. Prin premiile acordate astăzi cu ajutorul Asociației de părinți a CNAM am încercat să dăm valoare muncii lor, să-i răsplătim și să-i motivăm pentru a avea la școală un comportament civilizat și o ținută decentă, iar școala, sălile de clasă în care învață să le asigure liniștea, confortul și o stare de spirit propice studiului.”

Câștigătorii concursului au fost elevii clasei a V-a C, care au fost secondați de clasa a VIII-a D, iar pe locul III situându-se clasa a V-a D.

Prof. Aurelia Hîruța