Despre Ziarul Tineretului

Privește subiectele abordate cu lejeritatea specifică vârstei celor cărora li se adresează, respectiv tinerilor. Materialele prezentate pe site reprezintă opiniile autorilor, informațiile nu sunt obligatoriu veridice ci interpretări arbitrare ale evenimentelor. Unele materiale pot avea caracter informativ, altele au caracter recreativ. Scopul comun: ne descrețim frunțile, ne relaxăm și privim cu zâmbetul pe buze spre viitor!