Bursele de merit şi premiile acordate din fondurile judeţului studenţilor şi elevilor se decid miercurea viitoare

Pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri 25 noiembrie a Consiliului Judeţean se află mai multe proiecte de hotărâre cu privire la beneficiarii burselor de merit şi a celor sociale acordate pentru anul universitar 2015-2016. 

În aceeaşi şedinţă consilierii judeţeni urmează să decidă şi premiile acordate elevilor şi sportivilor care au obţinut rezultate deosebite pe parcursul anului 2015 atât la Olimpiadele şcolare cât şi la concursurile sportive.

Iată şi conţinutul Ordinii de zi a Şedinţei Ordinare a Consiliului Judeţean din 25 noiembrie

DISPOZIŢIE

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,

Având în vedere:

 • Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
 • avizul de legalitate nr. IBa/19030 din 20.11.2015 al Serviciului administraţie şi relaţii publice;

 

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

 

Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 25 noiembrie 2015, ora 15ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 28 octombrie 2015.
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 06 noiembrie 2015.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud şi Asociaţia „Autism Europa” Bistriţa.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

 

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud, de către doamna COTFAS LILIANA pe o perioadă de 6 luni.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexelor nr. 4.1 şi 4.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 61/2015 privind aprobarea organigramelor şi a numărului de posturi ale instituţiilor de învăţământ special din judeţul Bistriţa-Năsăud pentru anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale și a tarifelor percepute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi instituţiile subordonate pentru anul 2016.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație asupra unui imobil-teren, donat de Mănăstirea Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din localitatea Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud care va face parte din domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud.

  Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 pct. 3, 8, 9 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 161/2014 privind constituirea Consiliului Tehnico – Economic (CTE) ca organ consultativ la nivelul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Grigore-Dorin Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi înlocuirea Anexei aprobată la art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 162/2014 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Bistriţa-Năsăud şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.

Iniţiator: Grigore-Dorin Popescu – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 38/31 mai 2010 privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Redl Iosif-Alexandru – consilier superior la Serviciul financiar, contabilitate, Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean să conducă evidenţa Registrului datoriei publice locale şi a Registrului garanţiilor locale.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea beneficiarilor de burse de merit şi burse de ajutor social acordate de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud pentru anul universitar 2015-2016.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 134/2013 privind instituirea şi acordarea unor burse de merit şi burse de ajutor social acordate de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud studenţilor proveniţi din instituţiile de învăţământ din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor elevilor și sportivilor din județul Bistrița-Năsăud care au obținut rezultate deosebite în anul 2015.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului inginer PAUL-ADRIAN ILIEȘ.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului plutonier adjutant VASILE ZBÂNCA.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului profesor universitar doctor POMPEI COCEAN.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului inginer EMANOIL-IOAN VICIU.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” doamnei GABRIELA SZABO.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de Onoare al Judeţului Bistriţa-Năsăud” domnului MIRON DUCA.

Inițiator: Emil Radu Moldovan – Președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

   

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

 (2) Consilierii judeţeni pot prelua materialele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 21.11.2015.

 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu:

– Administratorul public

– Direcţia administraţie locală

– Direcţia economică

– Arhitect şef

– Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe

– Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

– Compartiment audit public intern

– Birou achiziţii publice, contracte

– Compartiment Cabinet preşedinte

– Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

– Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN